Opleidingen

De Haya van Somerenstichting is vernoemd naar Haya van Someren-Downer.

Haya van Someren was vanaf 1969 zes jaar lang voorzitter van de VVD. Tijdens haar voorzitterschap schonk ze veel aandacht aan training en opleiding. Zij overleed in 1980. Onze stichting werd in 1981 naar Haya van Someren vernoemd.

Al 30 jaar zet de Haya van Somerenstichting zich in als opleidings- en trainingsinstituut van de VVD. De Haya-trainers bieden (potentiële) VVD-vertegenwoordigers kennis en vaardigheden om zo als VVD'er nog beter naar buiten te kunnen treden.

De stichting bevindt zich in het Thorbeckehuis in Den Haag. De ‘Haya’ werkt samen met vrijwel alle VVD-geledingen. Veel cursussen worden lokaal aangeboden en de stichting biedt ook maatwerk. Veel activiteiten van de afdeling talentmanagement hebben ook raakvlakken met de activiteiten van de ‘Haya’.

Opleidingen en Trainingen is een mogelijkheid voor u als lid om zich te orienteren en ontwikkelen binnen de VVD. Ook willen wij alle betrokken leden de mogelijkheid bieden om de kennis over onze liberale waarden te verdiepen. Zie voor het actuele trainingsaanbod op de website van de Haya van Somerenstichting.

Ook de Regio Midden Nederland heeft speciaal bestuursleden voor opleidingen & trainingen. Aarzelt u niet om contact op te nemen. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden om onze liberale achtergrond en kwaliteit van besturen te verbeteren.


Opleidingen voor jongeren

Om jongeren en studenten te stimuleren in het volgen van opleidingen binnen de VVD heeft het regiobestuur besloten om de helft van de kosten van gevolgde trainingen bij de VVD achteraf terug te betalen. Deze regeling geldt zolang de budgettaire ruimte van het opleidingspotje niet is overschreden.