LEO SCHENK LIJSTTREKKER VOOR DE VVD

Strijder voor eerlijke en lagere belastingen en een efficiënte bedrijfsvoering Rhenen stond in 2017 van de 388 gemeenten in Nederland voor wat betreft de lastendruk op nummer 202 zonder nog rekening te houden met de precariobelasting! Met lijsttrekker Leo Schenk wil de VVD Rhenen de gemeente naar de top 100 krijgen qua lasten, dienstverlening, bedrijfsvoering en leefklimaat.

LEO SCHENK LIJSTTREKKER VOOR DE VVD

Strijder voor eerlijke en lagere belastingen en een efficiënte bedrijfsvoering

Rhenen stond in 2017 van de 388 gemeenten in Nederland voor wat betreft de lastendruk op nummer 202 zonder nog rekening te houden met de precariobelasting! Met lijsttrekker Leo Schenk wil de VVD Rhenen de gemeente naar de top 100 krijgen qua lasten, dienstverlening, bedrijfsvoering en leefklimaat.

Lijsttrekker Leo Schenk is een ervaren ondernemer en bestuurder. Deze betrokken politicus woont sinds 1984 in Rhenen. Door zijn persoonlijke actie hebben de burgers van Rhenen de afgelopen 4 jaar ongeveer 1,5 miljoen euro minder aan gemeentelijke belasting betaald. Hij toonde bij de rechtbank van Midden/Nederland aan dat de burgers jarenlang ten onrechte te veel rioolbelasting en afvalstoffenheffing hadden betaald.

De precariobelasting past in dit rijtje. Uit de eigen stukken van de Gemeente uit 2014 was al bekend dat Vitens de belasting zou doorberekenen aan de burgers. Ook vanaf 2014 berekent de Gemeente voor 200.000,- BTW aan de burgers door, die zij zelf terug krijgt! Daarenboven ligt het OZB tarief ook nog eens 20% boven het landelijk gemiddelde.

Schenk heeft een hoofd voor cijfers en een hart voor Rhenen en haar inwoners

Leo woont samen, heeft vier kinderen, zeven kleindochters en een kleinzoon. Je vindt hem op Facebook. Leo was reserve 1e luitenant bij de Militaire Inlichtingendienst en semi-profvoetballer bij HFC Haarlem en jeugd International. Hij is directeur/grootaandeelhouder van een investeringsmaatschappij, vervult een aantal commissariaten in het Nederlandse grootbedrijf en heeft bestuursfuncties bij non profit organisaties.

Door zich te concentreren op de kwaliteit van de gemeente, wil de VVD de stad Rhenen naar de top 100 gemeenten in Nederland tillen. Rhenen moet bereikbaar blijven - met een rechtstreekse verbinding tussen de A12 en A15 ( verlenging A30), waardoor er minder verkeer over de Rijnbrug gaat - en ambtenaren moeten slimmer gaan werken door gebruik te maken van de vele ICT mogelijkheden.

Het verbeteren van het leefklimaat wil de VVD bewerkstelligen door o.a. minder regels. Juist door open met elkaar te communiceren en inzichtelijk te maken voor de inwoners van Rhenen wat er gebeurt en waarom, zal de kwaliteit van stadsbestuur toenemen. Achterkamertjes politiek is taboe.

De lijsttrekker heeft veiligheid en verbinding hoog in het vaandel staan. Zo vindt hij het belangrijk dat er een extra politieagent bijkomt als fulltime wijkagent. De wijkagenten moeten daarbij zichtbaarder zijn op straat, óók ’s nachts. Om de haven meer te verbinden met het centrum, moet deze dichterbij de stad komen op een aantrekkelijke binnendijkse plaats met een horecagelegenheid die bijdraagt aan de lokale economie en aan een gezellig leefklimaat.

Daarbij moet er meer ondersteuning komen aan vrijwilligers ( Rijnweek, Bouwdorp, schuldhulpverleners e.d.), mantelzorgers en ouderen.Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, moet de Gemeenteraad volgens Leo Schenk meer als leeuw optreden in plaats van als lam.