VVD Rhenen kiest voor winkelen op zondag

Rhenen, 29 april 2016  


P E R S B E R I C H TVVD Rhenen kiest voor winkelen op zondag


Initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad 

De VVD-fractie van Rhenen heeft het voorstel gedaan om winkelen op zondag in Rhenen ruimer mogelijk te maken. In juni zal het voorstel in de gemeenteraad worden behandeld. Op 19 mei vindt er ’s avonds (19.30 uur) op het huis van de gemeente voor de inwoners van Rhenen een debat-avond over winkelen op zondag plaats. 


Ruimer open 

Op het ogenblik hebben de winkeliers in Rhenen de mogelijkheid om hun zaak maximaal 12 zondagen per jaar te openen. Dat is te weinig, vindt de VVD. 

Veel Rhenenaren worden op zondag gesignaleerd in winkels van Wageningen en Amerongen. Die mogen elke zondag hun deuren open doen, waardoor de Rhenense winkeliers omzet mislopen. Bovendien vindt de VVD dat de mensen in Rhenen de vrijheid moeten krijgen om zelf te beslissen hoe zij hun zondag besteden. Een door de gemeente opgelegde winkelsluiting past daar niet bij. 

Recreatie en toerisme zijn voor Rhenen belangrijke economische speerpunten, waar winkelen op zondag prima bij past.   

    

Initiatiefvoorstel

Enkele grote winkelketen uit het centrum van Rhenen hebben eind vorig jaar aan de gemeente gevraagd om een regeling voor de zondagsopenstelling. De VVD heeft deze vraag opgepikt door een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad in te dienen. In Rhenen ligt dit onderwerp gevoelig. Een deel van de bevolking hecht aan de zondagsrust en een ongestoorde kerkgang. 

VVD-fractievoorzitter Hans de Wilt: “Voor ons staat een vrije invulling van de zondag voor iedereen voorop. We hebben met oog op de uiteenlopende achtergronden van onze inwoners een evenwichtig voorstel gedaan.”       


In gesprek met inwoners

De VVD wil graag in gesprek met inwoners, winkeliers en kerken. De direct omwonden van de winkels in het centrum, maar ook winkeliers, personeel en  vertegenwoordigers van kerken zijn uitgenodigd voor een debat-avond op donderdag 19 mei om 19.30 op het huis van de gemeente. De avond wordt geopend door de VVD en de SGP die op dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar staan. De VVD hoopt op een grote opkomst, met inbreng van alle betrokken.   


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de VVD-fractievoorzitter,   Hans de Wilt, 06-20451497 of h.de.wilt@rhenen.nl